Globalview » Specials » Waterveiligheid
Globalview: Informatie van A tot Z

Alles over veiligheid op en rond het water

Nederland is een zeer waterrijk land, waar veel mensen gebruik van maken voor zakelijke of recreatie doeleinden. Al dat water neemt ook gevaren met zich mee. Reddingsbrigade Nederland is één van de landelijke organisaties dat toeziet op de veiligheid op en rondom de Nederlandse wateren houd. Over deze organisatie en adviezen over veilig zwemmen en hoe te handelen in bepaalde noodsituaties komen aan de orde in deze special.

Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) is een professionele officiële hulpverleningsorganisatie gedreven door vrijwilligers. De organisatie bestaat uit 182 reddingsbrigades verspreid over het hele land. Alle reddingsbrigades hebben als doel het voorkomen en het bestrijden van verdrinkingen.

Veiligheid

Veiligheid op en rondom water wordt in veel gevallen onderschat. Vooral de zee is een omgeving welke door zwemmers vaak niet goed wordt ingeschat. Door sterke stromingen welke op het eerste gezicht niet te zien zijn kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Om strandgasten te informeren en bewuster te maken van de gevaren in zee heeft Reddingsbrigade Nederland speciaal hiervoor een aantal praktische tips opgesteld.

Ook wijzen cijfers uit dat kinderen tussen de 0-5 jaar een belangrijke risico groep vormen als het gaat om verdrinkingen. Jaarlijks verdrinken er ongeveer 25 kinderen en belanden zo'n 130 kinderen in het ziekenhuis na een bijna verdrinking. Onwetendheid, onvoorzichtigheid en onoplettendheid bij de ouders spelen hier een belangrijke rol in. In een onderstaand artikel worden misvattingen de wereld uitgeholpen en worden preventieve acties als tip meegegeven zodat de kans op verdrinking bij kinderen zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Wat te doen in geval van een incident?

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij men een persoon de helpende hand moet bieden. Iedereen kan iets doen in deze situaties, alhoewel zelf te water gaan niet altijd de meest verstandige keuze is! Naast iemand anders de helpende hand te bieden kan het ook handig zijn om te weten hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen. Bijvoorbeeld in een situatie waarbij jij of een medeweggebruiker zijn auto te water raakt.

Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) is een professionele officiële hulpverleningsorganisatie gedreven door vrijwilligers. De organisatie bestaat ui…

Veiligheid van kinderen op en rondom water

Jaarlijks verdrinken er ongeveer 25 kinderen en belanden zo'n 130 kinderen tussen de 0-5 jaar in het ziekenhuis na een bijna verdrinking. In veel gevallen speelt de onwetendheid, onvoorzichtigheid en…

Wat te doen bij drenkeling te water?

Wat te doen bij een drenkeling te water? Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij men een persoon de helpende hand moet bieden. Iedereen kan iets doen in deze situaties, alhoewel zelf te wat…

Wat te doen bij auto te water?

Een grote angst voor menig automobilist is het te water raken met zijn voertuig. Helaas door al het water waar Nederland rijk aan is komt dit toch nog regelmatig voor. Stel u raakt te water met uw voe…

Veilig zwemmen in zee

Veilig in zee zwemmen wordt vaak onderschat. Dit komt vaak door sterke stromingen welke op eerste gezicht niet te zien zijn. Reddingsbrigade Nederland heeft een aantal praktische tips opgesteld welke…
Gepubliceerd door Globalview op 09-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!